تریلر گیم پلی Bastion در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Bastion

SST Laboratories Siege Automaton E54 یا Bastion یکی از hero های دفاعی در بازی Overwatch هستش .

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها