تریلر گیم پلی Hanzo در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Bastion

Hanzo Shimada یا Hanzo یکی از hero های Damage در بازی Overwatch هستش .

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها