تریلر گیم پلی Mercy در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Mercy

Angela Ziegler یا mercy یکی از hero های پشتیبانی در بازی Overwatch هستش .

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها