تریلر گیم پلی بازی FarCry 5 : Lost On Mars

تریلر گیم پلی FarCry 5 : Lost On Mars

Lost On Mars  DLC دوم بازی FarCry 5 هستش و  برای کنسول های Ps4 ، XBox One و Windows  ارائه شده است.

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها