تریلر گیم پلی WindowMaker در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از WindowMaker

Amélie Lacroix یا WindowMaker یکی از hero های Damage در بازی Overwatch هستش .

بازی های مشابه پیشنهادینمایش بیشتر . . .