تریلر گیم پلی Lucio در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Lucio

Lúcio Correia dos Santos یا Lucio یکی از hero های پشتیبانی در بازی Overwatch هستش .

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها