تریلر گیم پلی Torbjorn در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Torbjorn

Torbjörn Lindholm یا Torbjörn یکی از hero های Damage در بازی Overwatch هستش .میزان سلامت ۲۰۰ با سن ۵۷ سال !

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها