تریلر گیم پلی بازی shadow fight 3

تریلر گیم پلی بازی Shadow Fight 3

Shadow Fight 3 یه بازی مبارزه ای که توسط  NEKKI توسعه و منتشر شده است. برای پلتفرم های اندروید ، IOS و Windows 10 ارائه شده است.

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها