تریلر گیم پلی Tracer در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Tracer

Lena Oxton یا Tracer یکی از hero های Damage در بازی Overwatch هستش .میزان سلامت 150 با سن 26 سال .

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها