تریلر گیم پلی Repear در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از WindowMaker

Gabriel Reyes یا Repear یکی از hero های Damage در بازی Overwatch هستش .میزان سلامت 250 با سن 58 سال !

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها