تریلر گیم پلی McCree در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از McCree

Jesse McCree یا McCree یکی از hero های Damage در بازی Overwatch هستش .میزان سلامت 200 با سن 37 سال !

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها