تریلر گیم پلی Zarya در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Zarya

Aleksandra Zaryanova یا Zarya یکی از hero های Tank در بازی Overwatch هستش .میزان سلامت 200 با سن 28 سال !

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها