تریلر گیم پلی Winston در بازی Overwatch

تریلر گیم پلی بازی Overwatch از Winston

Winston یکی از hero های Tank در بازی Overwatch هستش .میزان سلامت 400 با سن 29 سال .

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها