تریلر رسمی بازی The Crew 2

تریلر بازی The Crew 2

The Crew 2 یه بازی مسابقه ی که توسط  Ivory Tower توسعه و Ubisoft آن را منتشر کرده است. و  برای کنسول های Ps4 ، XBox One و Windows  ارائه شده است.

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها