تریلر سینماتیک رسمی بازی Fortnine

تریلر بازی Fortine سینماتیک

Fortnite یه بازی تلاش برای بقا که توسط  Epic Games توسعه و People Can Fly آن را منتشر کرده است. و  برای کنسولهای Ps4 ، XBox One ، Nintendo Switch و Windows  ارائه شده است.

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها