تریلر رسمی بازی Darksiders 3

تریلر بازی Darksiders 3

DDX یه بازی اشکن که توسط  Gunfire Games توسعه و THQ Nordic آن را منتشر کرده است. و  برای کنسول های Ps4 ، XBox One و Windows  ارائه شده است.

یه نگاه به اینا هم بندازجدیدتـرین ها